نام: قصص
طرح: خط ثلث
طراح: نامعلوم
متریال: سرمه
ابعاد: 67 در 51 سانت
تاریخ دوخت: پاییز 86
کد: 280