نام: مجموعه کرشمه
طرح:
طراح: تلفیقی
متریال: سرمه و مخمل
ابعاد:
تاریخ دوخت: پاییز 84
کد: 565