نام: بهارستان
طرح: شمسه
طراح: کاوه کاووسیان
مواد: سرمه و پارچه ابریشمی
ابعاد: 80 در 80 سانت
تاریخ دوخت: تابستان 84
کد: 719